Sprzątanie świata 2019

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” objęła tradycyjnie naszą szkołę. Koordynatorem akcji w naszej placówce była p. Jolanta Bednarczuk. Udział w zbieraniu śmieci podjęło 160 uczniów. Działania przeprowadzono w dniach 21 – 25 września.

Rejony objęte porządkowaniem:

Klasa „O” i dzieci przedszkolne – plac zabaw

Klasa I – plac sołecki

Klasa II – boisko szkolne

Klasa III – ul. Szkolna

Klasa IV – ul. Pałucka

Klasa V – ul. Poziomkowa

Klasa VI – droga przy cmentarzu

Klasa VII – od sklepu do torów

Klasa VIII – cmentarz

Zdecydowaną większość zebranych odpadów stanowiło szkoło (butelki). Na dalszych miejscach znajdowało się tworzywo sztuczne i inne opakowania. Znaczna część śmieci to odpady komunalne z gospodarstw domowych.