Program Insta.Ling

W roku szkolnym 2019/2020 przystąpiliśmy do Programu Insta.Ling.

Insta.Ling jest:

– systemem do nauki nowych słówek

– systemem do utrwalania słówek

– systemem do kontroli systematyczności pracy ucznia

– systemem do śledzenia postępów ucznia

Każdy Rodzic może bezpłatnie zarejestrować się w systemie konto, które w następnym kroku może połączyć z kontem szkolnym dziecka, tak aby mieć wgląd w wyniki jego pracy z programem. Dodatkowo, Rodzic na koncie rodzinnym może sam podjąć naukę języka.

Przystąpiliśmy również do programu WocaBee w ramach bezpłatnej, miesięcznej wersji próbnej. WocaBee to najnowsza aplikacja, która pomaga uczniom w nauce słówek. Uczniowie biorą udział w konkursie WocaBee. Wszyscy, którzy ukończą co najmniej jeden pakiet słownictwa zostaną włączeni do losowania. Losowanie nagród odbędzie się 1 listopada 2019 roku.

Od września uczniowie klasy VI biorą udział w międzynarodowym projekcie z j. angielskiego „PenPal – przyjaciel korespondencyjny”. Wspólnie ze szkołą na Haiti uczniowie realizują projekt. Współpraca polega na wymianie listów pomiędzy uczniami. Korespondencja odbywa się tylko w języku angielskim. Udział uczniów w projekcie sprzyja rozwijaniu kompetencji językowych, pomaga poznać rówieśników z Haiti, a także rozwinąć zdolności komunikowania się w języku angielskim.