Kurs e-learningowy dla dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadząc działalność prewencyjną przygotowała kurs e-learningowy pn. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Kurs przygotowany jest z myślą o dzieciach z terenów wiejskich, dzieciach mieszkających na wsi i przebywających w gospodarstwie, gdzie mogą być narażone na niebezpieczeństwa. Przybliża w nowoczesnej formie zagrożenia wypadkowe, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia. Podzielony jest na trzy części: Maszyny i narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko. Każda z części zawiera zagadki i quizy, dzięki którym łatwiej jest przyswoić wiedzę na temat bezpieczeństwa dzieci w środowisku wiejskim. Na zakończenie autorzy zapraszają do rozwiązania testu końcowego, po którym można wydrukować certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

ZASADY PRZYZNAWANIA WYRÓŻNIEŃ – KURS E-LEARNINGOWY PT. „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

 1. Kto może wysłać swoje zgłoszenie?
  Rozpatrywane będą zgłoszenia ukończenia kursu nadesłane przez dzieci w wieku szkolnym, tj. uczęszczające do szkół podstawowych, z terenów wiejskich.
 2. W jaki sposób należy zgłosić ukończenie szkolenia i ubiegać się o nagrodę rzeczową?
  Ukończenie kursu należy potwierdzić przesłaniem do KRUS:
  -certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu, z wpisanym imieniem i nazwiskiem dziecka (dane te wpisuje się do systemu na początku kursu);
  -formularza zgłoszeniowego podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka; formularz można pobrać tutaj

  WAŻNE! W przypadku zgłaszania kilkorga dzieci dokumenty każdego dziecka powinny być nadane w osobnej przesyłce!

Adres do wysyłki:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Centrala
al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa
z dopiskiem: Szkolenie e-learningowe dla dzieci

3. Do kiedy można wysyłać zgłoszenia?
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2019 r. (decyduje data wpływu przesyłki do KRUS).

4. Kto otrzyma nagrody?
Nagrody rzeczowe (hulajnogi) przewidziano dla 50 osób. Zostaną one wyłonione w drodze losowania spośród wszystkich, którzy nadeślą zgłoszenia w wymaganym terminie.  Losowanie odbędzie się w dniu 19 grudnia br. w Centrali Kasy.

5. W jaki sposób nagrody zostaną przekazane odbiorcom?
Nagrodzeni otrzymają hulajnogi przesyłką pocztową; lista nagrodzonych dzieci zostanie opublikowana na stronie internetowej Kasy 20 grudnia br.

Szkolenie znajduje się na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz pod adresem: https://prewencja.krus.gov.pl/

Załączniki