Poznajemy historie i ważne miejsca naszej ,, Małej Ojczyzny’’

W poniedziałek, 4 listopada uczniowie klasy II pod opieką nauczycieli pani Anny Sawickiej i pani Eweliny Jareckiej wybrali się na wycieczkę  do Szubina. W programie wyjazdu znalazła się lekcja muzealna prowadzona przez panią Katarzynę Tatar w Muzeum Ziemi Szubińskiej, której celem było poznanie historii szubińskiego zamku. Uczniowie zapoznali się z postacią Sędziwoja z Szubina, przypomnieli sobie legendę o herbie miasta, obejrzeli znaleziska archeologiczne zgromadzone na ekspozycji poświęconej ruinom zamku. Na koniec wizyty w muzeum uczniowie w towarzystwie pani dyrektor muzeum Kamili Czechowskiej obejrzeli wystawę plenerową na rynku szubińskim poświęconą II wojnie światowej, a przygotowaną z okazji 80 rocznicy wybuchu wojny. Kolejnym punktem wyprawy drugoklasistów było odwiedzenie cmentarza parafialnego. Uczniowie w ciszy, zadumie i skupieniu oddali hołd i zapalili symboliczne znicze na grobach powstańców wielkopolskich, żołnierzy i mieszkańców gminy Szubin, którzy zginęli w czasie trwania II wojny światowej. Ostatnim punktem wycieczki była wizyta w Urzędzie Pocztowym, gdzie uczniowie zapoznali się z pracą pocztowców, funkcjonowaniem, działaniem i rolą poczty w życiu mieszkańców gminy.

 W imieniu dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów dziękujemy wymienionym instytucjom za możliwość realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły. 

                                                           Wychowawca klasy II Anna Sawicka