Gminny konkurs profilaktyczny „Ostrożni w sieci”

Pod koniec listopada zorganizowaliśmy wspólnie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – gminny konkurs profilaktyczny „Ostrożni w sieci”.

Zadaniem uczestników było napisanie listu do młodszego przyjaciela, który dostał
swój pierwszy telefon komórkowy/komputer z informacjami o tym, jak bezpiecznie z niego
korzystać (biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa w sieci, ryzyko uzależnienia oraz promocję
aktywnego stylu życia).

Cele konkursu to m.in.:
– profilaktyka zagrożeń związanych z korzystaniem przez uczniów z Internetu,
– zwiększenie świadomości uczniów w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje
postępowanie w sieci,
– propagowanie postawy bezpiecznego korzystania z Internetu,
– zapobieganie uzależnieniom od Internetu.

Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono laureatów:

  1. Zofia Paradowska, SP w Rynarzewie
  2. Antoni Kozber, SP w Rynarzewie
  3. Magdalena Drygas, SP w Rynarzewie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za napisanie listów.
Słowa podziękowania kierujemy również do nauczycieli, którzy zmotywowali uczniów do udziału i wspierali ich w przygotowaniu prac konkursowych!