Otrzymaliśmy certyfikat

Organizator konkursu Szkolne Przygody Gangu Słodziaków przyznał certyfikat pani Karolinie Mrówczyńskiej – Król za popularyzację czytelnictwa w klasach I – III.

Gratulujemy!!!