Informacja o zawieszeniu zajęć.

Od dnia 12.03. do 25 .03.2020 roku zajęcia szkolne zostają zawieszone.

Dnia 12.03. i 13.03. zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze dla dzieci ,

którym rodzice nie są w stanie zapewnić na te dni opieki.

Zaleca się aby dzieci w tym czasie pozostawały w domach.

                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                  Adam Hak