Materiały z języka angielskiego do wykorzystania w czasie przerwy w zajęciach dydaktycznych.

Skorzystaj z aplikacji :

Quizlet – bezpłatna aplikacja , dzięki której można ćwiczyć słownictwo z Repetytorium , z podręczników Brainy 4 , 5 , 6 .
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-4/sets
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-5/sets
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/brainy-klasa-6/sets
https://quizlet.com/MacmillanPolska/folders/repetytorium-osmoklasisty/sets

Duolingo – przypomina grę , w której uczeń – zawodnik posuwa się do przodu , odbywając krótkie lekcje i przy okazji zdobywając nagrody.
https://pl.duolingo.com/

Speak English – obszerny zbiór angielskich rozmówek z dźwiękiem. Uczy poprawnej wymowy , obejmuje podstawowe słownictwo, które można utrwalać w nieskończoność .

Spell up – gra , która pomaga w nauce języka angielskiego. Gracz buduje jak najwyższą wieżę ze słów, które udało się mu odgadnąć .

Przypominamy o uczestnictwie w programie Insta.Ling  !!!!!!

Życzymy owocnej nauki i dużo zdrowia !

Nauczyciele Języków Obcych