Ograniczenie działalności szkół i przedszkoli przedłużone do 24 maja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rządu, matury i egzamin ósmoklasisty zostają przełożone na czerwiec. Maturzyści do pierwszego z egzaminów dojrzałości podejdą 8 czerwca – poinformował minister edukacji Dariusz Piontkowski. Egzaminy uczniów ostatnich klas szkół podstawowych odbędą się w dniach 16-18 czerwca, egzaminy zawodowe rozpoczną się 17 sierpnia. Na konferencji prasowej padła także data powrotu uczniów do szkół.


Po piątkowym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyła się wspólna konferencja prasowa ministrów: zdrowia Łukasza Szumowskiego, edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz nauki i szkolnictwa wyższego Wojciecha Murdzka.

Szef MEN zapowiedział, że ograniczenie działalności szkół i przedszkoli zostanie przedłużone do 24 maja. Jak zaznaczył, na szybsze odwieszenie obostrzeń nie pozwalają warunki epidemiologiczne.

Jednocześnie oznacza to, że uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej (która trwa już od 25 marca). Możliwe, że zostanie wprowadzona możliwość „prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej” w części placówek – usłyszeliśmy na konferencji.