Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze od 25 maja 2020r.

Szanowni Państwo

W związku z decyzjami MEN od poniedziałku 25.05.2020 roku w Szkole Podstawowej w Kowalewie odbędą się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci rodziców pracujących, którzy zgłoszą taką konieczność. Zajęcia odbywać się będą w godzinach 8.00 – 13.00.

Prosimy rodziców, którzy ze względu na pracę zawodową mają trudność z zapewnieniem opieki swoim dzieciom o wypełnienie i odesłanie deklaracji i oświadczeń – załączniki.

Dla wszystkich Uczniów, także tych objętych zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w dalszym ciągu realizujemy nauczanie zdalne, gdzie jest odnotowywana obecność.