Egzaminy ósmoklasistów

Egzamin Ósmoklasisty odbędzie się w dniach:

 1. 16 czerwca 2020 r.  (wtorek) – język polski
 2. 17 czerwca 2020 r. (środa) – matematyka
 3. 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – język obcy nowożytny – (język angielski, j. niemiecki)

Uczniowie klasy VIII przychodzą na godzinę 8:30

Czas pracy zdających wynosi odpowiednio:

 1. język polski – 120 minut (lub nie więcej niż 180 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 2. matematyka – 100 minut (lub nie więcej niż 150 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)
 3. język obcy nowożytny – 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

Dowozy i odwozy  w dniach  16, 17 i 18 czerwca 2020 roku

Dowóz

Wąsosz 800                      – 1 ucz.

Żędowo 805                     – 1 ucz.

Chomętowo – 810          – 1 ucz.

Chomętowo II – 812       – 2 ucz.

Gąbin wieś – 815             – 1 ucz

Gąbin (p. Wesół) – 817   – 1 ucz

Mąkoszyn I – 825              – 2 ucz.

Odwóz w dniu 16.06.2020 roku   o 1200 

Odwóz w dniach 17.06. i 18.06.2020 roku   o 1130

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych
– wytyczne MEN, CKE i GIS

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

Najważniejsze kwestie

Opracowany dokument został podzielony na sześć sekcji, w których kolejno przedstawiono m.in.:

 • kto może być obecny na terenie szkoły podczas egzaminu oraz zasady korzystania z przyborów podczas egzaminów;
 • wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminów, w tym zasady dotyczące zakrywania ust i nosa;
 • wytyczne dotyczące środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń, w tym sposobów aranżacji budynku szkoły oraz sal egzaminacyjnych;
 • wytyczne dotyczące możliwych modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu;
 • wytyczne dotyczące szczególnych rozwiązań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania egzaminu z danego przedmiotu, z danej kwalifikacji lub w danej sytuacji;
 • wytyczne określające sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Wytyczne obowiązkowe

Wśród wytycznych, które są obowiązkowe, podkreślone zostały w szczególności kwestie dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym:

 • obowiązek zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej;
 • konieczność ustawienia ławek w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku;
 • obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł w sali egzaminacyjnej przed i po każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż jeden zdający;
 • konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora, itd.;
 • wdrożenia wszelkich możliwych rozwiązań, które pozwolą uniknąć tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu – podane są przykładowe sposoby, dyrektor szkoły może wdrożyć inne, bardziej właściwe w konkretnym kontekście.