Szkoła Podstawowa w Kowalewie także włączyła się w akcję.

Dyrekcja, Nauczyciele, oraz Pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie także przyłączyli się do akcji i „pompowali” w dniu dzisiejszym dla Celinki. Dziękujemy za nominację Zespołowi Szkół z Szubina.

Jednocześnie nominujemy: Szkołę Podstawową nr 1 w Szubinie, Szkołę Podstawową nr 2 w Szubinie, Szkołę Podstawową w Rynarzewie, Szkołę Podstawową w Turze, oraz Szkołę Podstawową w Kołaczkowie.