Szanowni Państwo

W dniu wczorajszym – 17.09.2020r. podczas zebrania z Rodzicami przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą celowości pozostawienia automatu z przekąskami i napojami.

Wyniki głosowania przedstawiają się następująco:

obecnych na zebraniu – 139 Rodziców

za pozostawieniem automatu głosowało 105 osób (76%)

przeciw było 34 Rodziców (24%)

Zatem większością głosów automat pozostaje na terenie szkoły.

Należy dodać, że wszelkie produkty spożywcze zamieszczone w tym automacie są zgodne z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w zakresie żywienia w placówkach oświatowych.