Udział w akcji Sprzątanie Świata

Wrzesień, to miesiąc w którym uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalewie co roku włączają się w akcję „Sprzątanie Świata”. Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W tym roku szkolnym szczególną uwagę poświęciliśmy plastikowi, pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”. 

    W piękny słoneczny dzień 23 września 2020 roku uczniowie biorący udział w akcji otrzymali rękawiczki ochronne oraz worki do segregacji śmieci. Wraz z opiekunami wyruszali na sprzątanie terenu wokół szkoły, ulic w Kowalewie i przystanków autobusowych. Należy podkreślić, że w Sprzątaniu Świata dzielnie uczestniczyły również przedszkolaki. 

    Pocieszające jest to, że zebraliśmy mniej śmieci niż w latach poprzednich. Uważamy, że nasze społeczeństwo jest coraz bardziej świadome zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz proekologiczne.