Domowe Zasady Ekranowe

Kampania „Domowe Zasady Ekranowe” promuje zrównoważone korzystanie z urządzeń ekranowych, tak żeby nie stanowiły one zagrożenia dla relacji rodzinnych, rozwoju dzieci i zdrowia domowników. Żeby wykorzystywane świadomie i z umiarem były pozytywnym dodatkiem do rodzinnego życia, a nie jego centralnym punktem.

Zachęcamy do zapoznania się z kampanią oraz do wprowadzenia domowych zasad ekranowych!

www.domowezasadyekranowe