Z uczniowskiego życia !!!

     5 października w klasie III odbyły się po raz pierwszy wybory do samorządu klasowego. Naszą pracę nad wyborami rozpoczęliśmy od  stworzenia ordynacji wyborczej oraz ogłoszenia terminu wyborów. W następnej kolejności kandydaci przygotowali plakaty wyborcze z zapisanym programem. W dniu wyborów zgłoszeni kandydaci zaprezentowali swoje kandydatury i proponowany program. Po każdej prezentacji miała miejsce krótka debata z wyborcami i seria pytań, na które kandydaci  wyczerpująco starali się odpowiedzieć. Po tak interesujących prezentacjach nastąpił czas na wnikliwe przemyślenia wyborców- uczniów i dokonanie ostatecznego wyboru poprzez postawienie krzyżyka obok nazwiska kandydata na którego chce się oddać swój głos .

W wyniku głosowania :

*gospodarzem klasy został Wojciech Hilscher

*zastępcą gospodarza została Oliwia Ciochoń

*sekretarzem Mateusz Ciochoń, a

*skarbnikiem Patrycja Berka .

Wszyscy wybrani członkowie samorządu serdecznie podziękowali za zaufanie  i obiecali pracę na rzecz klasy.

Była to niezwykła i ucząca lekcja demokracji i samorządności !!!

Wychowawczyni : Anna Sawicka