Komunikat Dyrektora Szkoły

W trosce o dobro uczniów, oraz wszystkich pracowników Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalewie wprowadza z dniem 12 października 2020r. dodatkowe środki ostrożności – nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych (korytarze, toalety, świetlica).

Zakładanie maseczek w trakcie przerw, na korytarzach, w sekretariacie, bibliotece czy toalecie nie oznacza, że podczas lekcji dzieci także mają obowiązek ich noszenia. Chodzi o przestrzeń, w której rozdzieleni na grupy wiekowe i klasy uczniowie stykają się ze sobą i zapominają o zachowaniu dystansu społecznego.