Konkurs „Współczesne gospodarstwo rolne”

Od 1 września na terenie całej Polski ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. To najważniejsze badanie polskiej wsi pozwalające na zebranie danych o wszystkich gospodarstwach rolnych koniecznych między innymi do realizacji krajowych, jak i lokalnych działań na wsi.

Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego przygotowaliśmy konkurs dla dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat. Tematem konkursu jest przygotowanie projektu komputerowego, rysunku lub makiety 3D prezentującej wyobrażenia dzieci dotyczące współczesnego rolnika tj. pokazania w jaki sposób postrzega, rozumie
i interpretuje. 

Konkurs przeprowadzany jest od 1 października do 30 listopada 2020 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy bydgoszcz.stat.gov.pl.