Powrót do nauki stacjonarnej

Od jutra (16 października 2020r.) klasa trzecia powraca do trybu nauki stacjonarnej. Przypomnijmy, że klasa ta przeszła na tryb zdalnego nauczania w dniach od 8 do 15 października na podstawie zgody Burmistrza Szubina, oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Oznacza to, że wszystkie klasy Szkoły Podstawowej w Kowalewie powracają do nauki w szkole.