Zebranie z Rodzicami

UWAGA

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 zebranie z Rodzicami odbędzie się 11.02.2021 w formie zdalnej z podziałem na grupy:

godz. 16.00 klasy I – IV

godz 17.00 klasy V – VIII

Rodzice logują się na platformie MOODLE na konto dziecka, wybierając kurs:
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA dla klas I – III, lub
GODZINA WYCHOWAWCZA w klasach IV – VIII