Rekrutacja

Informujemy, że od 22 lutego 2021 roku trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Szubin oraz przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego na rok szkolny 2021/2022.

Wszelkie informacje dotyczące zasad rekrutacji znajdują się w zakładce Rekrutacja