Rekrutacja 2021/2022

Poniżej prezentujemy listy kandydatów zakwalifikowanych do Oddziałów Przedszkolnych – 3, 4, 5 latki, oraz 6-latki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie na rok szkolny 2021/2022, oraz listę dzieci zakwalifikowanych do klasy pierwszej.

UWAGA

Zakwalifikowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola proszeni są o potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia do dnia 16 kwietnia 2021r w sekretariacie szkoły (druk w załączniku)