Powrót uczniów do szkół

Dane epidemiczne napawają nas optymizmem. To jeszcze wprawdzie ostrożny optymizm, ale powoli wracamy do normalności.
Mija pierwszy tydzień, w którym w większości województw uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych uczęszczają do szkoły hybrydowo. Od 4 maja do nauki w trybie stacjonarnym wrócą już wszyscy uczniowie klas 1-3 ze wszystkich 16 województw. Od 15 maja br. zajęcia hybrydowe będą mieli uczniowie z klas 4-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. A od 29 maja br. nastąpi powrót wszystkich uczniów do szkół już w pełnym systemie stacjonarnym.
Zgodnie z kalendarzem szkolnym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze potrwają do piątku, 25 czerwca. Nie będzie zmian. Wakacje potrwają do końca sierpnia. Możemy powiedzieć, że już w maju szkoły ruszą pełną parą, po miesiącach pracy zdalnej.
Chcielibyśmy aby ten ostatni miesiąc w tym roku szkolnym był czasem odbudowy relacji z rówieśnikami, odbudowy poczucia wspólnoty, czasem powrotu do normalności.
Dla wielu uczniów, a także rodziców, ostatnie miesiące były bardzo trudne. Wielu z nich musiało się zmierzyć ze skutkami pandemii.