Harmonogram pracy w trybie hybrydowym dla klas 4 – 8

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa wracamy do normalnej pracy szkoły. Decyzją rządu stopniowo, przez cały maj, do stacjonarnej pracy będą wracały poszczególne szkoły i placówki. 

Ogólne zasady, czyli kto i kiedy wraca do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wrócili do nauki stacjonarnej w szkole. 
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Harmonogram pracy w trybie hybrydowym dla klas 4 – 8 od 17.05.2021 do 28.05.2021r.

17 V       klasy 5, 7, 8 zajęcia w szkole,                     klasy 4, 6 zajęcia on-line

18 V       klasy 5, 7, 8 zajęcia w szkole,                     klasy 4, 6 zajęcia on-line

19 V       klasy 5, 7, 8 zajęcia w szkole,                     klasy 4, 6 zajęcia on-line

20 V       klasy 4, 6 zajęcia w szkole,                          klasy 5, 7, 8  zajęcia on-line

21 V       klasy 4, 6 zajęcia w szkole,                          klasy 5, 7, 8  zajęcia on-line

24 V       klasy 4, 6 zajęcia w szkole,                          klasy 5, 7, 8  zajęcia on-line

25 V       Egzamin klasy 8,                                          pozostałe klasy (1 – 7) nie mają zajęć

26 V       Egzamin klasy 8                                           pozostałe klasy (1 – 7) nie mają zajęć

27 V       Egzamin klasy 8                                           pozostałe klasy (1 – 7) nie mają zajęć

28 V       klasy 5, 7, 8 zajęcia w szkole,                     klasy 4, 6 zajęcia on-line