Z wizytą w bibliotece

    6 maja uczniowie klasy III wybrali się do biblioteki szkolnej , gdzie zgodnie z tematyką  zajęć uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na temat czasopism. Podczas zajęć dowiedzieli się o tym , iż  gazeta jest jednym z najstarszych nośników informacji i wciąż , mimo istnienia bardziej nowoczesnych mediów , cieszy się niesłabnącą popularnością. Rozmawiali o  procesie tworzenia gazety, poznali  nazwy zawodów osób pracujących  nad  jej powstaniem  tj. : redaktor naczelny, dziennikarze, korektorzy, fotoedytorzy oraz składacze. Pani bibliotekarka przygotowała wiele czasopism i gazet , które posłużyły jako materiał do przeglądania i ćwiczeń. Zapoznała uczniów z podziałem i klasyfikacją gazet , omawiając przy tym , na czym polega różnica między gazetą a czasopismem.  Dzieci chętnie i z zainteresowaniem wykonywały zadania podsumowujące ich wiedzę oraz wypowiadały się na temat własnych zainteresowań czytelniczych.

Ostatnim punktem wizyty w bibliotece było wręczenie pani Karolinie Mrówczyńskiej – Król , Naszej  Szkolnej Bibliotekarce podziękowań i kwiatów za kształcącą lekcję biblioteczną , ciekawe inspiracje , różnorodne konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną  mające na celu  zachęcenie dzieci do czytelnictwa  oraz całoroczną pomoc i wspaniałą współpracę.  Wychowawczynie klasy III : pani Anna Sawicka oraz pani Ewelina Jarecka   wraz z uczniami złożyły  Pani Karolinie również najserdeczniejsze życzenia zadowolenia i wielu sukcesów zawodowych z okazji przypadającego w dniu 8 maja Dnia Bibliotekarza. 

Z serdecznym podziękowaniem

                                                                          wdzięczni

                                                                              Czytelnicy !!!