Szkolny Konkurs Logopedyczny – Rymowanki – Malowanki

Celem konkursu jest uwrażliwienie na poprawność językową, wzbogacanie zasobu słownictwa i utrwalanie wymowy trudnych artykulacyjnie słów a także rozbudzanie wyobraźni dzieci, rozwijanie zdolności manualnych, usprawnianie małej motoryki.

W ramach konkursu dziecko opanowuje pamięciowo dowolnie wybrany tekst wiersza logopedycznego (najlepiej związanego z ćwiczonymi przez dziecko głoskami) oraz wykonuje do niego ilustrację plastyczną.

Praca powinna być wykonana w formacie A4, technice dowolnej,  z tyłu pracy powinna znajdować się metryczka zawierająca imię i nazwisko oraz wiek dziecka i tekst wiersza, do którego stanowi ilustrację.

Prace plastyczne należy dostarczyć do gabinetu logopedycznego do dnia 1.06.(wtorek), natomiast recytacja tekstów odbędzie się dnia 7.06.(poniedziałek).

Adresatem konkursu są wszystkie chętne dzieci, biorące udział w zajęciach logopedycznych, dostarczenie pracy plastycznej będzie jednoznaczne z udziałem w II części – recytacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKIE DZIECI DO WSPÓLNEJ ZABAWY

ORGANIZATOR MONIKA GLISZCZYŃSKA