Zebranie z Rodzicami

UWAGA

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego zebranie z Rodzicami odbędzie się 20.05.2021 w formie zdalnej:

godz. 16.00 – 16.30 z wychowawcą klasy I – IV w kursie „Zebranie”.
Od 16.30 – 17.00 dyżurują wszyscy nauczyciele uczący w tych klasach.

godz. 17.00 – 17.30 z wychowawcą klasy V – VIII w kursie „Zebranie”.
Od 17.30 – 18.00 dyżurują wszyscy nauczyciele uczący w tych klasach.

Zebrania dla Rodziców odbędą się on-line za pośrednictwem Platformy Moodle z konta dziecka.

Po zakończeniu spotkań z wychowawcą klasy, Rodzice będą mieli możliwość kontaktu z nauczycielami przedmiotów w kursie o nazwie „Zebranie… imię i nazwisko danego nauczyciela”.

Pedagog i Psycholog również będą oczekiwać na Rodziców w swoim kursie „Zebranie” od godziny 16.30 do godz. 18.00

Dodatkowo z Dyrekcją Szkoły można skontaktować się osobiście lub on-line na platformie, po wcześniejszym umówieniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.