Powrót do szkoły

31 maja powracamy do nauki w trybie stacjonarnym. Zapraszamy na zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze, pozalekcyjne. Przed wami integracja podczas wycieczek, wyjść, wspólnej zabawy na boisku szkolnym.

Już we wtorek Wasze święto 1 czerwca, będzie troszkę zajęć dydaktycznych, sportowa rywalizacja i inne niespodzianki, które zaproponują Wychowawcy i Nauczyciele. Ze szczegółowym planem zajęć oraz organizacją Dnia Dziecka zapoznają Was Wychowawcy. 

Pamiętajmy na terenie szkoły nadal obowiązują procedury COVID-19. Zachęcamy wszystkich uczniów i pracowników do aktywności na świeżym powietrzu.


Przypominam o ogólnych zasadach pobytu w szkole:

1. DYSTANS – minimalna odległość pomiędzy osobami – 1,5 metra.
2. DEZYNFEKCJA – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkami dezynfekującymi.
3. HIGIENA – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. MASECZKA – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami.
5. WIETRZENIE – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

Załączniki