Wycieczka klasy 4 i klasy 5 do Biskupina

Klasa IV i V w Biskupinie.

„Powrót do przeszłości”- to hasło tegorocznego festynu archeologicznego w Biskupinie, na który klasa IV i V wybrały się 14 września. Jak co roku organizatorzy przygotowali  atrakcje dla uczniów. Wykłady i pogadanki na temat życia ludzi z dawnych epok połączone z konkursami, pokaz bitwy wojowników wczesnośredniowiecznych. Stanowisko wioski piastowskiej przybliżyło uczniom dawne zajęcia ludności i zawody, jak snycerz, mincerz, czy kołodziej. Ponadto klasa IV zapoznała się bliżej ze stanowiskiem archeologicznym i pracą archeologa, natomiast klasa V odwiedziła osadę pierwszych rolników i obozowisko łowców i zbieraczy. Uczniowie nie omieszkali zakupić pamiątek z wycieczki do Biskupina.