Konkurs plastyczny „Rok Lema”

Zapraszamy młodych artystów – uczniów szkoły podstawowej w Kowalewie – do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym w ramach projektu Rok Lema w CDT.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, wykonanej dowolną techniką, dla której inspiracją jest wybrany cytat zaczerpnięty z utworów Stanisława Lema. Prace można zgłaszać w dwóch grupach wiekowych: dzieci (10- 14 lat). Komisja Konkursowa przyzna po trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowej.

Zachęcamy rodziców i opiekunów do zgłaszania prac dzieci i wspólnego poznawania twórczości Stanisława Lema. Prace należy przesłać do 22 października.