OGÓLNOPOLSKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ‘ FOTGET- ME- NOT ‘

Zapraszamy serdecznie do udziału w edycji jesiennej 2021 konkursu.

Konkurs odbędzie  się w jednym z dwóch terminów – do wyboru:

 17 listopada  lub 18 listopada. 

Regulamin konkursu ‘FORGET- ME- NOT’ POD PATRONATEM CZASOPISMA ‘JĘZYKI OBCE W SZKOLE’

EDYCJA JESIENNA 2021

 CELE KONKURSU:

  • Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania językiem angielskim
  • Podniesienie umiejętności językowych
  • Promowanie czytelnictwa
  • Podniesienie samooceny uczniów

I. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Filotimo z siedzibą w Lublinie przy Ułanów 25/6;   20-554 Lublin  
  2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.
  3. Zakres tematyczny obejmuje znajomość materiału umieszczonego na stronie internetowej: www.filotimo.pl  w zakładce MATERIAŁY.

Pytania konkursowe (w formie zadań zamkniętych i otwartych) są ułożone w oparciu o umieszczone tam opowiadania, sentencje oraz współczesne piosenki angielskie. W trakcie pisania konkursu nie można już korzystać z żadnych materiałów przygotowawczych.

W testach konkursowych zawarte są pytania o różnej skali trudności, dlatego też wszyscy uczniowie mogą spróbować swoich sił.

Informacje szczegółowe wraz z zadaniami przykładowymi można znaleźć w zakładce   PRZYKŁADY i PUNKTACJA.

II. Warunki uczestnictwa

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz I-III szkół  branżowych I stopnia.

    W tej edycji – na poziomie przeznaczonym dla kl. IV szkoły podstawowej – mogą wziąć również udział bardziej zaawansowani uczniowie kl. III

  • Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest zgłoszenie minimum 10 uczniów oraz wpłata na konto Organizatora kwoty 10 zł 50 gr od ucznia.

Chętni uczniowie zgłaszają się do p. J. Nitka lub M. Wietchy .