Ogólnopolska Akcja „Sprzątanie świata” – „Myślę, więc nie śmiecę”.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie świata” pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Akcja ta ma na celu promowanie postaw i zachowań proekologicznych.

Na godzinach wychowawczych każda klasa zbierała i segregowała odpady na wyznaczonym terenie. W ten sposób posprzątaliśmy plac zabaw, boiska, teren wokół szkoły, ulice Kowalewa i przystanki PKS.

Uczniowie naszej szkoły rozumieją, że stan otaczającego nas środowiska jest w dużej mierze uzależniony od nas samych.