Uwaga. Konkurs plastyczny!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego  „Zapobiegajmy pożarom”. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim a jednocześnie rozwijanie pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. 

Nie wykonujemy prac przestrzennych. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w następujących grupach wiekowych:

I    grupa – przedszkola

II   grupa – szkoły podstawowe klasy I-III

III   grupa – szkoły podstawowe klasy IV-VI

IV   grupa – szkoły podstawowe klasy VII-VIII

V    grupa – szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

VI   grupa – dorośli.

Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika konkursu). 

Prace plastyczne należy dostarczyć do dnia 27.10.2021 do Muzeum Ziemi Szubińskiej ul Szkolna 2 w Szubinie od godzin 8.00 do 16.00 lub do SP Rynarzewo ( p. P. Adamczewski ).

Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Szubinie

Piotr Adamczewski