Ogólnopolski konkurs językowo – plastyczny „I love English” dla 3-6 latków

Przedszkole Publiczne w Wiskitkach serdecznie zaprasza dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w konkursie językowo – plastycznym promującym twórcze, kreatywne nauczanie języka angielskiego w Polsce poprzez aktywność twórczą dzieci.

Cele konkursu:

 • rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i kreatywności dzieci,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i językowej,
 • wprowadzanie dzieci w świat twórczości poprzez stymulowanie aktywności twórczej dzieci,
 • rozwijanie współpracy między nauczycielami wychowania przedszkolnego, a anglistą


 Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie dzieci z całej Polski w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, które uczęszczają do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych.

Ocena:

Prace będą oceniane  w następujących kategoriach wiekowych:

 • kategoria I – 3 latki,
 • kategoria II – 4latki,
 • kategoria III – 5latki,
 • kategoria IV – 6latki,

 Warunki udziału:

 • zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej do wybranego słowa z danej kategorii językowej: pets (zwierzęta), fruits (owoce), vegetables (warzywa), school supplies (przybory szkolne). Wybieramy jedno słowo z wyżej wymienionych kategorii, wykonujemy ilustrację i podpisujemy w języku angielskim, np. cat , watermelon, carrot, pencil, itd.
 • format i technika pracy dowolna,
 • każdy uczestnik zobowiązany jest dołączyć do swojej pracy zgodę rodzica na udział w konkursie (załącznik nr 1) – do odbioru u pani Magdaleny Wietchy
 • każda placówka może nadesłać do 3 prac w każdej kategorii wiekowej,
 • nadesłane prace zostają do dyspozycji organizatora konkursu,
 • pracę należy czytelnie opisać na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela oraz dane placówki, adres e- mail przedszkola lub nauczyciela
 • prace konkursowe oraz podpisane zgody na udział w konkursie oddajemy do pani Magdaleny Wietchy

Termin nadsyłania prac:

Prace konkursowe wykonane zgodnie z wymogami regulaminu oraz podpisane zgody na udział w konkursie należy przesyłać na adres  do 29.10.2021 r. z dopiskiem KONKURS JĘZYKOWO – PLASTYCZNY  „I Love English”.

Wyniki konkursu i nagrody:

 • praca będzie oceniana drogą internetową. Głosować będzie można od 15.11 do 21.11 za pomocą fanpage Przedszkole Publicznego w Wiskitkach: https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-w-Wiskitkach-108369813965562. Wygrywa praca, która zdobędzie najwięcej polubień,
 • prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych : 3latki, 4 latki, 5latki i 6latki,
 • kryteria oceny: pomysłowość, wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych, estetyka wykonania,  
 •  autorzy z największą ilością polubień otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • lista laureatów będzie dostępna na stronie internetowej poprzez portal Facebook na stronie przedszkola: https://www.facebook.com/Przedszkole-Publiczne-w-Wiskitkach-108369813965562.
 •  nagrody, które nie zostaną odebrane osobiście, wyślemy pocztą,
 • prace laureatów zostaną wyeksponowane na stronie fb Przedszkole Publiczne w Wiskitkach

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i ich opiekunów. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu (załącznik nr 2). – do pobrania od p. M. Wietchy

Organizator przewiduje w każdej kategorii wiekowej nagrodzić 3 osoby z największą liczbą polubień.  

GOTOWE PRACE PROSZĘ DOSTARCZYĆ DO 25 PAŹDZIERNIKA 2021r.

Serdecznie zapraszam do udziału, nauczyciel języka angielskiego

                                        Magdalena Wietchy