UWAGA 14 i 15 października to dni wolne od zajęć.

W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 dzień 15 października 2021 roku jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć.