Uroczyście ślubujemy !!!

     Dzień 14 października 2021 r. dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie  był nie tylko świętem Edukacji Narodowej, ale także dniem Pasowania Pierwszoklasistów na pełnoprawnych uczniów szkoły. Ślubowanie i pasowanie na ucznia to podniosłe i ważne wydarzenie w naszym szkolnym kalendarzu imprez. Nic, więc dziwnego, że sala gimnastyczna przybrała w tym dniu wyjątkowo odświętny wygląd. Uroczystość prowadzili uczniowie klasy czwartej pod kierunkiem  pani Anny Sawickiej. Tradycyjnie  uczniowie klasy pierwszej rozpoczęli uroczystość występem artystycznym. Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki, zaprezentowali wiedzę i umiejętności, które zdobyli w pierwszym miesiącu nauki szkolnej. Następnie złożyli uroczyste przyrzeczenie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i klasę, zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu nastąpił akt pasowania na ucznia, symbolicznym ołówkiem, którego dokonał dyrektor szkoły pan Adam Hak. Następnie pierwszoklasiści złożyli pod tekstem ślubowania uroczysty odcisk kciuka, a pan dyrektor Robert Zdralek wręczył uczniom piękne, pamiątkowe dyplomy. Pierwszoklasiści odśpiewali szkolne ,,Sto lat’’, jako  życzenia dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na zakończenie dzieci zostały obdarowane wspaniałymi prezentami ufundowanymi przez Radę Rodziców, kuferkami –słodkości wypełnionymi przez kolegów i koleżanki z klasy II i III oraz przyborami szkolnymi. Ostatnim punktem uroczystości Pasowania było pamiątkowe zdjęcie. Następnie  zgromadzeni  na uroczystości zostali zaproszeni na wspólny słodki poczęstunek, który przygotowali Rodzice Pierwszoklasistów. Jego najwspanialszym elementem był  okolicznościowy tort ozdobiony sową, jako symbolem mądrości i nauki.

Ten dzień na długo pozostanie w pamięci  wszystkich. Pierwszakom i całej społeczności uczniowskiej życzymy wielu sukcesów na nowej drodze obowiązków szkolnych, wspaniałych chwil w murach naszej szkoły oraz dobrego i spokojnego roku szkolnego 2021/2022.