Stypendia szkolne

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolnego składa się w Urzędzie Miejskim w Szubinie Wydział Świadczeń Rodzinnych – Referat Płatności Alimentacyjnych i Mieszkaniowych (I piętro, biuro nr 27) w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb Czytaj więcej …

Bezpiecznie wakacje !

  Zbliżają się wakacje ….., aby ten okres przebiegał spokojnie i bezpiecznie wychowawczyni klasy III Anna Sawicka zaprosiła do szkoły pana Andrzeja Prybińskiego , w stopniu naczelnika straży pożarnej i panią Katarzynę Zdralek, strażaka  ratownika,  którzy przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa i Czytaj więcej …