Dyrekcja Szkoły

Dyrektor Szkoły

mgr Adam Hak

Wicedyrektor Szkoły

mgr Robert Zdralek

Dyrekcja przyjmuje od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00 oraz w piątek od 8.00 do 13.00
z wyłączeniem godzin dydaktycznych.