Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

mgr  Adam Hak

Wicedyrektor Szkoły

mgr  Robert  Zdralek

Dyrekcja szkoły do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach
pracy szkoły z wyłączeniem godzin dydaktycznych:

poniedziałek – czwartek od godz. 8.00 do godz. 14.00

piątek od godz 8.00 do godz. 13.00