Logopeda

Zajęcia logopedyczne w szkole prowadzi neurologopeda, oligofrenopedagog i terapeuta SI –  mgr Monika Gliszczyńska

Mowa dana nam jest po to,
 żeby wyrażać myśli.          
 (L. M. Montgomery, Ania na uniwersytecie)

Mowa odgrywa kluczową rolę w kontaktach międzyludzkich i jest podstawą naszej komunikacji. Prawidłowy jej rozwój umożliwia dziecku komunikowanie swoich potrzeb, nawiązywanie relacji rówieśniczych, a w późniejszym okresie wyrażanie samego siebie i swojej osobowości w sposób świadomy i komfortowy. Wszystkie dzieci chciałyby mówić poprawnie, bez obaw o narażenie się na niezrozumienie, a co gorsza wytknięcie wad i błędów, co często bywa źródłem stresu i lęku przed mówieniem.

Niestety, współcześnie wady wymowy u dzieci występują  coraz częściej (wpływ na to ma wiele czynników, które trudno byłoby nam wyeliminować z dnia na dzień). Obecnie, jako rodzice i nauczyciele możemy dołożyć wszelkich starań, by korygować  je na jak wcześniejszym etapie, by nie dopuścić do utrwalenia się błędnych wzorców artykulacyjnych.

W związku z tym do zadań logopedy należy:

•      podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu wad i zaburzeń mowy, w tym pedagogizacja rodziców

•      przeprowadzanie diagnozy logopedycznej (wrzesień)

•      prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej

•      współpraca terapeutyczna z rodzicami

•      wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki

•      kierowanie uczniów na uzasadnione konsultacje do specjalistów z zakresu medycyny i dziedzin pokrewnych (foniatra, laryngolog, ortodonta, psycholog, pedagog).

Aby jednak proces terapeutyczny przebiegał prawidłowo, a efekty pracy były dostrzegalne konieczna jest praca rodzica z dzieckiem. Należy pamiętać, że 1 godzina zajęć tygodniowo nie da nam oczekiwanych efektów bez systematycznych, codziennych ćwiczeń w domu.

Dlaczego rodzic jest taki ważny w terapii?

Po pierwsze dlatego, że jest z dzieckiem na co dzień.

Po drugie, rodzic ma codziennie okazję do ćwiczenia ze swoim dzieckiem i utrwalania prawidłowej wymowy. Musi wiedzieć, że systematyczność w terapii, to klucz do sukcesu.


        Zapraszam rodziców dzieci objętych terapią na konsultacje indywidualne w celu wyjaśnienia istoty problemów dziecka a także w celu udzielenia istotnych wskazówek do pracy w domu. Konsultacje odbywają się  w poniedziałki w godz. 9.50 – 10.35 lub w innym terminie ustalonym telefonicznie.

neurologopeda Monika Gliszczyńska