Logopeda

Zajęcia logopedyczne w szkole prowadzi neurologopeda, oligofrenopedagog i terapeuta SI –  mgr Monika Gliszczyńska

Wszystkich rodziców zainteresowanych rozwojem mowy swoich dzieci i postępami w terapii logopeda zaprasza na dyżur w piątki w godzinach 8.00 – 8.45. W razie pilnej potrzeby konsultacji istnieje możliwość spotkania się w innym dogodnym dla Państwa terminie. W tym celu proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Dzieci zakwalifikowane na terapię (informacja u logopedy lub u wychowawców) po pisemnym wyrażeniu zgody rodziców biorą udział w indywidualnych zajęciach logopedycznych (w grupach maksymalnie czteroosobowych). Dzieci uczęszczające na zajęcia przynoszą ze sobą zeszyty ćwiczeń, w których prowadzę korespondencję z rodzicami oraz wklejam materiały ćwiczeniowe do utrwalania prawidłowej wymowy w domu oraz teczki do kart pracy.

Proszę, by dzieci przynosiły zeszyty w dniu indywidualnych zajęć logopedycznych (informacja o dniu zajęć wyznaczonym dla danego dziecka dostępna jest u logopedy i wychowawcy) w pozostałe dni zeszyt powinien być w domu, aby rodzice mogli wykonywać z dzieckiem zalecone ćwiczenia.

Czas trwania indywidualnych zajęć logopedycznych wynosi 45 min.
Na zajęciach prowadzone są ćwiczenia, które mają na celu:

 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy),
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego, rozwijanie mowy opowieściowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych i pisemnych (dzieci starsze),
 • ćwiczenia płynności mowy,
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek,
 • korekta wadliwej realizacji fonemów,
 • utrwalanie poprawnego wzorca artykulacyjnego.

Dodatkowo we wszystkich grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia motoryki małej i dużej oraz koordynacji wzrokowej i ruchowej w gabinecie SI. Mają one charakter profilaktyczny.

Rodzicom pragnącym urozmaicić ćwiczenia w domu polecam strony www Mimowa oraz Printoteka. Należy pamiętać, że powodzenie i efektywność terapii zależą w znacznej mierze od systematyczności ćwiczeń w domu.

Dzieciom i ich rodzicom życzę dużo wytrwałości i radości ze wspólnych ćwiczeń

                                                                                     Monika Gliszczyńska