Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalewie

na rok szk. 2021/2022

Przewodniczący – Róża Kuźniak kl 7

Z-ca Przewodniczącego – Kacper Berka kl 7

Skarbnik – Oliwia Ciochoń kl 4

Sekretarz – Julia Zdralek kl 8

Łącznicy SU z klasami:

kl. IV – Natalia Kusz

kl. V – Tomasz Kalinowski

kl. VI – Laura Graba

, kl. VII – Sonia Sztuba

kl. VIII – Julia Zdralek

Opiekun SU: Magdalena Marszalec