Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Rada SU

SP im. Jana Pawła II w Kowalewie

na rok szk. 2019/2020

Przewodnicząca: Zofia Wabich, kl. VII

Z-ca przewodniczącej: Amelia Graba, kl. VIII

Skarbnik: Milena Stypczyńska, kl. VII

Sekretarz: Jagoda Jakubowska, kl. VIII

Łącznicy SU z klasami:

Laura Graba, kl. IV

Kacper Berka, kl. V

Julia Zdralek, kl. VI

Zofia Wabich, kl. VII

Jagoda Jakubowska, kl. VIII

Opiekun SU: Magdalena Marszalec